Endüstri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Gelişen dünyada gün geçtikçe insanların ihtiyaçları çoğaldı. İlkel yaşamda kol gücü ile çözümlenebilen ihtiyaçlar; artan nüfus, sosyal nedenler, sosyoekonomik yapıyla birlikte yetersiz kaldı. İşte bu nedenlerle zaman içinde makineleşme ihtiyacı doğdu. Sanayinin ya da endüstrinin tanımı ise: Hammaddeleri işlenmiş duruma sokup değerlendirmeye, kullanılacak ürünler durumuna getirmeye yarayan bilgilerin, araçların ve yöntemlerin tümü şeklinde belirtiliyor.

 Endüstri sözcüğünün kökeni:

Her ne kadar endüstri sözcüğü Sanayi Devrimi sonrasında hayatımıza iyiden iyiye girmiş olsa da kelimenin kökeni aslında çok eskilere dayanıyor. Türkçeye Fransızcadan geçen endüstri kelimesi ilk olarak Hint-Avrupa anadilinde kullanıldı. Fransızca da bu sözcük ‘’insdustrie’’ şeklinde kullanılmakta. ‘’Gayret, çalışarak ortaya koyulan şeyler’’ anlamına geliyor, ayrıca Latinceden evrimleşerek Fransız diline girmiş durumda.

 Endüstri kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Endüstri sözcüğüyle aynı anlama gelen ‘’sanayi’’ sözcüğü 18. Yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’de ortaya çıkan ‘’Sanayi Devrimi ‘’ ile tüm dünyada daha çok kullanılmaya başlandı Sanayi Devrimi diğer tüm ülkeler gibi Türkiye’yi de etki alanına aldı. Böylelikle endüstri dilimizde de kullanılmaya başlandı. Hala çokça kullanılsa da onunla aynı anlama gelen sanayi sözcüğü dilimizde bu kelimenin yerini aldı. Endüstrinin tam olarak Türkçe karşılığı işleyimdir. Sanayi ise köken bakımından incelediğimizde Arapça kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkar.

 Sanayinin sınıflara ayrılması:

Sanayi Devrimi piyasa ilişkilerinin sınırlarını da genişletti. Böylece bu karmaşık pazar ekonomisinde, sanayiyi sınıflara ayırma gereği duyuldu. Sanayiyi sınıflara ayırdığımızda karşımıza üç grup çıkıyor.

– Birincil Sanayi: Tarım, ormancılık, balıkçılık ve ham madde

– İkincil Sanayi: Ağır ve hafif sanayi olarak kendi içinde sınıflara ayrılır. Ağır sanayi; fabrika ve makinelere yüksek miktarda yatırım gerektirir. Hafif sanayi; dayanaksız tüketim mallarına yönelik sanayi koludur.

– Üçüncül Sanayi: Hizmet sektörü

 Sanayinin kurulması için ana şartlar :

-Sermaye

-Hammadde

-Enerji

-İş gücü

-Ulaşım

-İşletme

-Teknoloji

Görüyoruz ki her geçen gün yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde sanayi sektörü de hızla gelişiyor.