Termal Etiketler Ve Özellikleri

Ürünlerin üzerinde kullanılan etiketler, birbirinden farklı işlevlere sahiptir. Her ürünün özelliğine göre tasarlanan bu etiketler arasında termal etiketler, en çok tercih edilen türdür. Aslında etiketler plastik bazlı etiketler ve kâğıt etiketler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Termal etiketler; kâğıt bazlı etiketler arasında yer almaktadır. Kağıt bazlı etiket türlerinden bir diğeri de, termal olmayan etiketlerdir.

Termal Etiketlerin Özellikleri Nelerdir?

Bu etiketlerin yüzeyinde termal bulunur. Bu özellik sayesinde termal etiketler baskı alırken, başka bir sarf malzemesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu açıdan kolaylık sağlar. Termal olmayan etiket türlerinde, baskı sırasında ribon adı verilen sarf malzemesine gerek duyulmaktadır. Ribon kullanılan etiketlerin maliyeti bu sebeple daha yüksektir.

Termal etiketlerin kullanım süresi tamamlandığında, üzerindeki termalin eskimesi sebebiyle etiketin üzerine basılan yazılar, solar ve okunmaz duruma gelir. Aynı zamanda etiketin yüzeyi de kararmaya uğrayacaktır. Bu durum yaşandığında etiketlerin yenilenmesi gerekir. Termal etiketler, kendi içinde iki sınıfa ayrılmaktadır. Bu etiket türlerinden biri eco termal etiketlerdir. Diğer ise lamine termal etiket veya top termal etiket olarak adlandırılmaktadır.

Eco Termal Ve Lamine Termal Etiketler

Eco termal etiketlerin üst yüzeyinde, koruyucu bir tabaka bulunmaktadır. Bu etiketlerde kullanılan kâğıdın üzerine termal, lamine edilmektedir. Lamine edilen bu termal, baskı sırasında yazıcının ısısı ile termal sıvılaşmaya uğrar ve bu sayede üzerine baskı alır. Bu özellik dolayısıyla, eco termal etikette baskı sırasında ribon kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır.

Eco termal etiketler nem, alkol, ışık gibi çevresel faktörlerden olumsuz etkilenir ve bu etkenlerden herhangi birisi ile temas ettiğinde kararmaya başlarlar. Etiketin bu özelliği sebebiyle, genellikle çok hızlı tüketilmesi gereken yiyecek ürünlerinde kullanılmaktadır. Tabii bu yiyecek ürünlerinin, kuru ürünler olmasına dikkat edilmelidir.

Lamine termal etiketler, termal etiketler arasında en dayanıklı etiket çeşididir. Bu etiketlerin baskısı sırasında ribon kullanımına ihtiyaç duyulmaması, etiketin maliyetinin daha ucuz olmasını sağlamaktadır. Bütün bu özellikleriyle de çok tercih edilen bir etiket türüdür. Bu etiketin dayanıklı olmasının sebebi, yüzeyinde koruyucu bir tabaka bulunmasıdır. Bu tabaka sayesinde eco termal etikete göre daha uzun ömürlüdür.