Termal Ribon Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Bilgisayar programı aracılığı ile gerekli bilgilerin barkod yazıcısından etikete termal ( ısı) ile transferi ribon ile sağlanmaktadır. Termal transfer ribonlar rulo şeklinde şerit filmlerdir. Termal transfer ribonun orta kısmında ince film tabakası vardır ve bu tabakanın da bir yanında ısı ile eriyen mürekkep, diğer bir yanında ise yazıcı kafasını koruyan koruyucu tabaka olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır.  Film tabakasının üzerinde bulunan katı haldeki mürekkep, termal yazıcının kafası ile ısıtılır ve sıvı hale getirilerek etiketin üzerine transfer uygulaması ile baskı edilir.

Termal transfer etikete ribon ile yapılan baskının kullanım ömrü, yine aynı şekilde termal etikete ribonsuz yapılan baskıya göre daha uzun ömürlüdür ve kullanışlıdır. Etiketin üzerine ribonun baskı yapabilmesi ve başarılı sonuç alınabilmesi için etiketin yüzeyi termal transfere uygun ve kusursuz olması gerekiyor. Baskı yaparken kullanacağınız ribonun türü de,  kullanacağınız etiketin kullanacağınız yüzeyde ne kadar kalıcılık göstereceğine ve etiketin ham maddesine göre belirlenmelidir. Kaliteli bir baskı yapmak istiyorsanız mutlaka yazıcı- etiket ve ribon üçlüsünün birbiri ile uyumlu olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Termal transfer ribonlar, Wen, Wax-Resin ve Resin olmak üzere üç guruba ayrılmaktadır.  Wax ribon türü kuşe ve vellum kâğıtlarına baskı amacıyla kullanılan standart reçineli ribon türüdür. Ribon karışımı ise; birtakım kimyasallar, bal mumu, reçine, karbon kullanılır. Özellikle bal mumu kolay eridiği için, yaklaşık % 98 oranında bal mumu,% 2 oranında da reçine kullanılmaktadır. Resin ribonlar ise,  daha çok sentetik etiketlere uygundur ve Wax Resine ribona göre daha pahalıdır. Ancak, onlara göre biraz daha dayanıklıdır. Wax resin ribon da ise normalde bazı yazıcılarda kâğıt bazlı etiketlerin üzerine wax ribon kullanılırken, wax resin ribon türünde ise buna hiç ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda tamamen barkod yazıcının kafası ile ilgilidir. Bu 3 grupta yer alan barkod yazıcılarda termal kafalarına göre Flat Head Yazıcılar( düz kafa) ve Near Edge yazıcılar ( eğimli kafa) olmak üzere kendi aralarında iki gruba ayrılmaktadır.

Doğru Ribonların Seçilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Termal transfer ribonlarda doğru üçünün seçilmesi için;

-Etiketin türüne,
-Etiketin üzerinin baskılı ya da baskısız olmasına,
-Etiketin üzerine yapılacak baskının kullanım ömrüne ve uygulanan baskını kimyasal testlerine.( alkol testi vs. gibi)
-Barkod yazıcının model ve markasına.( yazıcı kafa tipine)  dikkat edilmesi gerekir.

Termal Transfer Ribonun Çalışma Prensipleri

Termal transfer ribonun çalışma prensibi; katı ham maddesi polyester filmin yüzeyinde bulunan mürekkep, termal yazıcı kafa ile ısıtılarak sıvı hale getirilir ve etiket yüzeyine geçişi sağlanarak baskı uygulanır. Baskı kalitesinin mükemmel olabilmesi için de yukarıda anlattığımız gibi yazıcı-ribon ve baskı malzemesinin uyumlu olması gerekir. Termal transfer baskı, düz kâğıttan sentetik kâğıt olmak üzere her tür baskısız malzemede mükemmel sonuç verir. Termal transfer etiket ile ribon ile baskı alınmasından sonra ki kullanım ömrü ise, termal etiket göre kat kat uzun ömürlüdür

Termal Transfer Baskı Uygulama Nerelerde Kullanılır?

Termal transfer baskı uygulamasının kullanım alanları şunlardır;

-Etiketleme gibi otomatik tanımlama sistemler,
-Barkod yazıcılar ve grafik sanatları,
-Tren ve hava yolu biletleri ve biniş kartları gibi bilet sistemleri,
-Ehliyet vb. gibi plastik kartlara yapılan baskılarda,
-PP, PE, OPP vb. gibi ambalaj filmi üzerine yapılan baskılarda uygulamaktadır.

Termal Transfer Ribonu Alırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Termal transfer ribon alırken ribonun tipi, sarım şekli, kullanım amacı ve ribon göbek çapı gibi durumlara dikkat edilmesi çok gerekiyor.